Papírové filtry Andreae

Andreae filtry jsou sestaveny ze dvou skládaných, pevných kartonů, které jsou k sobě v ohybech slepeny. Otvory v přední stěně jsou umístěny asymetricky oproti otvorům ve stěně zadní. Při průchodu vzduchu papírovým skládaným filtrem tak dochází ke změně jeho proudění ve všech osách.

V zadní stěně tvořené hlubšími záhyby tvaru „V“ vznikají kapsy, ve kterých se zachycují oddělené kapalné částice.

Princip

Vzdušný proud, nasycený kapalnými částicemi, např. barvy, je při průchodu vzduchovým filtrem urychlován a vícenásobně mění svůj směr. Částice, těžší než vzduch, se vlivem setrvačné síly oddělují z tohoto proudu. Vzduch pak uniká výstupními otvory filtru, zatímco částice barvy se hromadí v záchytných komorách.

Použití

Působením setrvačné síly zachytávají papírové filtry Andreae velmi efektivně aerosolový mrak, který vzniká při stříkání všech typů kapalných barev a laků, pojiv, lepidel, epoxidových pryskyřic, rozpouštědel, asfaltu, gelů, dehtu, teflonu, polyuretanu, vinylu, olejů, tuků, glazury, atd. Všeobecně je možné vzduchové filtry použít všude tam, kde je potřeba oddělit z proudící mlhoviny tekuté částice. Filtry Andreae lze použít samostatně nebo jako předfiltr u vícestupňových filtračních systémů.

Výhody

 • Shromažďování barvy mimo proud vzduchu zpomaluje nárůst rozdílu tlaků a rychlosti vzduchu. Životnost filtrů Andreae je 3 až 5-ti násobně vyšší než u filtrů plochých, rounových.
 • Filtry vykazují velkou stabilitu proudění vzduchu. Přední stěna s tvarem „V“ zabraňuje odrážení prostřiku. Pracovník tak zůstává v čistém prostředí a proud vzduchu kolem stříkaných předmětů je rovnoměrný.
 • Harmoniková struktura filtrů je velmi pevná, odolává sání vzduchotechniky a nehroutí se ani při větším zaplnění.
 • Filtry s jednoduchou a rychlou výměnou. Snižují provozní náklady na údržbu stříkacích kabin.

Technické údaje

    STD HC HE HP
Rychlost proudění vzduchu  [m/s]  0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1
Počáteční rozdíl tlaků při 0,50 m/s   [Pa]  13 14  13  14 
Počáteční rozdíl tlaků při 0,75 m/s   [Pa]   30 32  30  32 
Počáteční rozdíl tlaků při 1,00 m/s   [Pa]   56 59  56  59 
Doporučený konečný rozdíl tlaků   [Pa]  130-250 130-250  130-250  130-250 
Jímací kapacita při 0,75 m/s a 130 Pa  [kg/m2] až 18  až 28  až 20  až 29 
Filtrační účinnost při 0,75 m/s   [%]  91-98 91,7-98,3  97,8-99,2  97,9-99,3 
Výška filtrů   [cm]  75;90;100  75;90;100  75;90;100  75;90;100 
Filtrační plocha v 1 kartonu  [m2 10 
Doporučený počet skladů na 1m   [1m] 26  26  26  26 

Filtr Andreae Original

Základní papírový skládaný filtr, využívaný též jako předfiltr ve vícestupňových filtračních systémech, kde zachytí největší podíl kapalných částic barvy a chrání tak další stupeň filtrace (většinou drahý syntetický filtr) před jeho předčasným zanesením. V usazovacích komorách filtru Andreae Original se zachytí až 5 krát více barvy než v běžných rounových filtrech. Filtr je vybaven omezovačem, který zabraňuje nadměrnému roztažení.

Způsob dodání: plocha 10 m2 x šíře 50, 75, 90 nebo 100 cm

Filtr Andreae HC

U typu Andreae HC je nalepen na přední straně papírový pásek, který částečně překrývá vstupní otvory. Účinek je několikanásobný: rovnoměrné ukládání barvy v komorách filtru, snížení tlakových ztrát při zaplňování filtru, zachycování barvy na povrchu pásky, vyšší jímací schopnost o 10 – 40 %.

Způsob dodání: plocha 8 m2 x šíře 50, 75, 90 nebo 100 cm

Filtr Andreae HE

Spojuje výhody filtru Andreae a filtru ze syntetických vláken, je tedy považován za dva filtry v jednom. Typ HE má na výstupní straně nalepenou vrstvu syntetického filtračního materiálu. Místo dvou filtrů zařazených za sebou, dvou rámů, dvojího pracovního zatížení při vyměňování i větších skladových zásob, je možné vyřešit filtrem Andreae HE.

Způsob dodání: označení 8 m2 x šíře 75, 90 a 100 cm

Filtr Andreae HP

Kombinuje výhody typu HC (vysoká jímací kapacita) a typu HE (vysoká filtrační účinnost). Filtr má na přední straně nalepené papírové pásky a na straně zadní syntetický filtrační materiál. Vzduchový filtr Andreae HP dosahuje velmi dobrých výsledků v separování prostřiku barev při nízkých nákladech na údržbu stříkacího boxu.

Způsob dodání: plocha 8 mx šíře 75, 90 nebo 100 cm

Andreae Starter

Andreae Starter jsou složeny ze dvou vrstev sulfátového kartonu. Vrstvy jsou vyražené, skládané a slepené dohromady.

 

Jímací kapacita: až 18 kg/m2*

Filtrační účinnost: až 98,1 %* 

Optimální podmínky použití:

 • Doporučená rychlost vzduchu: 0,25 - 1 m/s
 • Tlaková ztráta:
  0,25 m/s - 8 Pa
  0,5 m/s - 20 Pa
  0,75 m/s - 30 Pa
  1 m/s - 40 Pa 
 • Maximální doporučená tlaková ztráta: 128 Pa - 256 Pa 

Způsob dodání: plocha 10 m2  x 100 nebo 75 cm

 Rozměr - plocha:  10 m2 x 100 cm  10 m2 x 75 cm
 Označení  EF111  EF711

 

* V závislosti na typu použité barvy/laku.

 

 

Soubory ke stažení


 

Soubory ke stažení


Technické listy