Filter management

EWAC® Filter management přináší zákazníkům mnoho výhod. Počínaje zajištění vždy včasných dodávek filtrů, přes posouzení efektivnosti nasazených filtrů k snižování nákladů v podobě analýzy fi ltračního systémů, měření a návrhu vedoucí k zefektivnění filtračního systému.
Díky EWAC® Filter managementu má zákazník větší informovanost o svém filtračním systému, může se tak rozhodnout pro potřebné úpravy či změny ve fungování jednotlivých komponent, aby zajistil optimální proudění vzduchu, zabránil zmetkovitosti způsobené nevhodným prouděním nebo znečištěním vzduchu.
EWAC® Filter management poskytujem našim partnerům v nejrůznějších průmyslových odvětvích maximální přínos z našich vysoce kvalitních fi ltrů instalovaných v komplexním provozu.
EWAC® Filter management obsahuje široké portfolio vysoce kvalitních vzduchových fi ltrů s nízkou tlakovou ztrátou a vysokým záchytem prachových částic, které vám pomohou snížit náklady i na elektrickou energii.

 


Měření prašnosti v lakovnách 

V lakovnách se suchou i mokrou filtrací provádíme pomocí přístroje GrayWolf GW 3016 Channel Partical Counter měření koncentrace částic.
Přístroj zobrazuje údaje o kumulativním i diferenciálním počtu částic.
Z každého měření je vystaven protokol
se zaznamenanými hodnotami.
 
 
Specifikace:
Velikostní rozsah: 0,3 – 10,0 μm
Průtok: 0,1 CFM (2,83 LPM)
Koncentrační limity: 4 000 000 částic / ft3
při 5 % n.z.1
 
Náhodná ztráta
 

Měření spádové rychlosti 

 
Zajišťujeme měření klimatických
a vzduchotechnických parametrů pomocí přístroje Testo 440, který určí kvalitu vzduchu v místnosti včetně teploty vzduchu a tlaku.
Na základě zjištěných parametrů pro Vás vypracujeme vhodné řešení.
Z každého měření je vystaven protokol se zaznamenanými hodnotami.
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifikace:
Sonda se žhaveným drátem
Měřící rozsah: 0 – 20 m/s
Přesnost: ±( 0,03 + 4 % z n.h.2)
Teplota: -20 …… +70 °C
 
Vrtulová sonda o průměru 100 mm
Měřící rozsah: 0,1 – 15 m/s
Přesnost: ± (0,1 m/s + 1,5 % z n.h.3)
Teplota: -20 …… +70 °C 
 
Naměřená hodnota
3 Naměřená hodnota
 
Lokalizujeme a zjistíme tok vzduchu za pomoci indikátoru
proudění vzduchu Dräger Flow Check, který umožňuje
snadno identifi kovat směr, rychlost a původ vzduchu za
účelem zajištění funkčnosti ventilačních systémů.
Zařízení funguje na bázi kondenzující kapaliny na hustou
viditelnou mlhu, která umožňuje rozpoznat směr vzduchu.

Soubory ke stažení


 

Soubory ke stažení


Technické listy