Filter management

EWAC® Filter management přináší zákazníkům mnoho výhod. Počínaje zajištění vždy včasných dodávek filtrů, přes posouzení efektivnosti nasazených filtrů k snižování nákladů v podobě analýzy fi ltračního systémů, měření a návrhu vedoucí k zefektivnění filtračního systému.
Díky EWAC® Filter managementu má zákazník větší informovanost o svém filtračním systému, může se tak rozhodnout pro potřebné úpravy či změny ve fungování jednotlivých komponent, aby zajistil optimální proudění vzduchu, zabránil zmetkovitosti způsobené nevhodným prouděním nebo znečištěním vzduchu.
EWAC® Filter management poskytujem našim partnerům v nejrůznějších průmyslových odvětvích maximální přínos z našich vysoce kvalitních fi ltrů instalovaných v komplexním provozu.
EWAC® Filter management obsahuje široké portfolio vysoce kvalitních vzduchových fi ltrů s nízkou tlakovou ztrátou a vysokým záchytem prachových částic, které vám pomohou snížit náklady i na elektrickou energii.

 


Měření prašnosti v lakovnách 

V lakovnách se suchou i mokrou filtrací provádíme pomocí přístroje GrayWolf GW 3016 Channel Partical Counter měření koncentrace částic.
Přístroj zobrazuje údaje o kumulativním i diferenciálním počtu částic.
Z každého měření je vystaven protokol
se zaznamenanými hodnotami.
 
 
 
 
 
Specifikace:
Velikostní rozsah: 0,3 – 10,0 μm
Průtok: 0,1 CFM (2,83 LPM)
Koncentrační limity: 4 000 000 částic / ft3
při 5 % n.z.1
 
Náhodná ztráta
 

Měření spádové rychlosti 

 
Zajišťujeme měření klimatických
a vzduchotechnických parametrů pomocí přístroje Testo 440, který určí kvalitu vzduchu v místnosti včetně teploty vzduchu a tlaku.
Na základě zjištěných parametrů pro Vás vypracujeme vhodné řešení.
Z každého měření je vystaven protokol se zaznamenanými hodnotami.
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifikace:
Sonda se žhaveným drátem
Měřící rozsah: 0 – 20 m/s
Přesnost: ±( 0,03 + 4 % z n.h.2)
Teplota: -20 …… +70 °C
 
Vrtulová sonda o průměru 100 mm
Měřící rozsah: 0,1 – 15 m/s
Přesnost: ± (0,1 m/s + 1,5 % z n.h.3)
Teplota: -20 …… +70 °C 
 
Naměřená hodnota
3 Naměřená hodnota

Soubory ke stažení


 

Soubory ke stažení


Technické listy