Regenerace uhlí

Regeneraci aktivního uhlí zajišťujeme metodou termické desorpce, která patří mezi nejefektivnější a nejekonomičtější způsoby obnovy sorpční schopnosti aktivního uhlí. Při termické desorpci dochází k odstranění různorodých látek od vody po organické sloučeniny jako jsou organická rozpouštědla, uhlovodíkové látky aj.

Certifikát o regeneraci aktivního uhlí

Po regeneraci aktivního uhlí vydáváme zákazníkovi certifikát o provedené regeneraci, kde je uvedeno množství odstraněných látek z aktivního uhlí.

 


Soubory ke stažení


 

Soubory ke stažení


Technické listy