Aktivní uhlí


AKTIVNÍ UHLÍ – TYP SC 40"sc-40

Tvarované aktivní uhlí SC 40 je vysoce kvalitní produkt ve formě peletek (válečků) vyrobený z vybraných druhů antracitu vysokotepelnou aktivací vodní parou přesně řízeným technologickým procesem.

SC 40 vyniká pevností a porezní strukturou, která mu uděluje vynikající sorpční schopnost pro široké spektrum organických sloučenin. SC 40 je určeno především k zachycování rozpouštědel z plynné nebo kapalné fáze. Zvláště se osvědčuje jako regenerovatelná náplň absorbérů org. rozpouštědel (benzín, benzen, toulen, chlorovaná rozpouštědla, cyklohexan, kumen aj.).

Je vhodné i pro odolejování kondenzátů a k čištění vody, kde se zvláště uplatňuje jeho vynikající mechanická pevnost a nízká tlaková ztráta. V případě regenerace aktivního uhlí, kterou ve společnosti EWAC spol. s r.o. také provádíme, Vám dodáme také certifikát s informacemi o množství odstraněných látek. Regeneraci aktivního uhlí provádíme jak u granulovaného uhlí, tak u filtrů s aktivním uhlím

Způsob dodání

Uhlí je dodávané ve vícevrstvých pytlích po 25 kg. 

Typické vlastnosti granulovaného uhlí

Vzhled černé válečky o průměru 4mm
Obsah vody při balení 5% hmot. max.
Sypná hmotnost 430-480 g/l
Aktivita na CCl4 80% hmot. min
Jodové číslo 1100 mg/g min.
Tvrdost 95% min
Sorbce benzenu 50% hmot.
Specifický povrch N2BET 1150 m2/g

Soubory ke stažení


 

Soubory ke stažení


Technické listy