Vzduchové filtry

air-filtersPro lakovny, průmyslové objekty, nemocnice, potravinářství a další oblasti zajišťujeme optimální řešení filtrace vzduchu od různorodých výparů, kapalných částic či částic pevných.

V oblasti filtrace vzduchu máme dlouholetou zkušenost, spolupracujeme se špičkami v oboru vzduchových filtrů a stále hledáme nová řešení vedoucí k zefektivnění filtrace a vyšší hospodárnosti.

Vzduchový filtr podle třídy filtrace 

Stále zvyšující se nároky na kvalitu povrchových úprav zejména v automobilovém průmyslu, stupňují také nároky na kvalitu přiváděného a cirkulujícího vzduchu. Pro výběr vhodných vzduchových průmyslových filtrů je nutné znát několik vstupních parametrů: složení filtrovaných částic (prach, aerosol, plyn), jejich velikost či koncentraci.

Důležitým faktorem u vzduchových filtrů je požadovaná odlučivost, která je určena třídou filtrace dle normy ČSN EN 779. Každé třídě filtrace odpovídá určitá hodnota odlučivosti A na syntetický prach, resp. E na atmosférický prach, viz. tabulka: Třídy filtrace vzduchových filtrů.

Prvním filtrem na přívodu vzduchu na lakovnách, v průmyslových objektech je předfiltr určený pro hrubou filtraci vzduchu, filtrační třídy G1 – G4. Pro jemnější filtraci přívodního nebo cirkulujícího vzduchu poskytujeme filtry s filtrační třídou F5 – F9. Pro velmi jemnou filtraci třídy H10 – H14 a U15 – U17, užívané v medicíně, mikrobiologie, potravinářství a dalších oblastech, dodáváme vysoce účinné filtrační vložky HEPA a ULPA.

K zachycení toxických plynů a rozpouštědel doporučujeme filtry s aktivním uhlím. Aktivní uhlí lze po nasycení regenerovat. Společnost EWAC nabízí také odstranění absorbovaných látek včetně certifikátu o provedené regeneraci aktivního uhlí

Základní kritéria vzduchových filtrů

Odlučivost

 • daná normou ČSN EN 779
 • na syntetický prach - odlučivost A
 • na atmosférický prach - odlučivost E
 • měrná jednotka: [%]

Tlaková ztráta

 • odpor proti proudu vzduchu procházejícího filtrem
 • počáteční tlaková ztráta – čistý filtr
 • koncová tlaková ztráta – zanesený filtr -> vhodná výměna filtru
 • měrná jednotka: [Pa]

Množství vzduchu

 • množství vzduchu pro efektivní provoz filtru
 • měrná jednotka: [m3/hm2]

Množství zachyceného prachu

 • množství prachu, které je filtr schopný zachytit
 • měrná jednotka: [g/m2]

Třídy filtrace vzduchových filtrů 

Filtrační třída Odlučivost A  Odlučivost E     Základní technické údaje Jednotka
G1 < 65   Filtrační třída [ČSN EN 779]
G2 65 - 80   Tloušťka materiálu [mm]
G3 80 - 90   Množství vzduchu [m3/hm2]
G4 > 90   Počáteční tlsková ztráta [Pa]
M5   < 60  Koncová tlaková ztráta [Pa]
M6    60 - 80 Odlučnost A [%]
F7    80 - 90 Odlučnost E [%]
F8    90 - 95 Jímavost [g/m3]
F9    > 95 Maximální provozní teplota [°C]
E10  HEPA filters  > 99,9% Materiál []
E11  HEPA filters   > 99,9%     
E12  HEPA filters   > 99,9%     
H13  HEPA filters   > 99,9%     
H14  HEPA filters   > 99,9%     
U15  ULPA filters  > 99,9%     
U16 ULPA filters   > 99,9%     
U17  ULPA filters   > 99,9%     

Soubory ke stažení


 

Soubory ke stažení


Technické listy