Sedimentační zařízení RCA

Technologické zařízení RCA je určeno k čištění průmyslových odpadních vod s obsahem lepidel, vodou ředitelných barev, emulzí a mořidel z nejrůznějších průmyslových odvětví. Zařízení pracuje v poloautomatickém provozu.

Součástí vybavení reakční nádrže je oplachové zařízení, které je automaticky uvedeno do provozu po ukončení celého cyklu čištění a vypouštění.

Součástí dodávky je i ovládací a řídící jednotka, která zajišťuje poloautomatický provoz.  Celý proces čištění je řízen průmyslovým řídicím systémem SIMATIC. Sedimentační zařízení RCA je dodáváno včetně odvodňovacího zařízení ON 4 (gravitační odvodnění) nebo EWAFIL (strojní odvodnění). 

Popis funkce zařízení RCA

Odpadní voda je čerpána z homogenizační nádrže nebo IBC kontejneru do reakční nádrže. Po dosažení provozní hladiny uvede řídicí systém SIMATIC do chodu mechanické míchadlo. V průběhu míchání se automaticky nebo ručně nadávkuje příslušné množství práškového reakčního produktu EFAPUR. Po cca 10-12 minutové chemické reakci je odpadní voda přečerpána na gravitační odvodňovací zařízení ON4 nebo na strojní filtrační zařízení EWAFIL. Zde dojde k oddělení vysrážených vloček od vody. Filtrát (vyčištěná voda) gravitačně odtéká do vnitropodnikové kanalizace nebo je zpět využívána ve výrobním procesu.

Celý proces čištění odpadních vod včetně odvodnění kalu trvá cca 30-45 minut. Po ukončeném čistícím cyklu je uvedeno do chodu oplachové zařízení, které zajistí kompletní vyčištění vnitřní části reaktoru. Následně je možno začít další čistící cyklus.

Technické údaje RCA 

Typ zařízení Výkon zařízení (*) Průměr reaktoru Výška reaktoru Délka reaktoru Hmotnost (**)
RCA 1000 1.000 litrů/ 1 cyklus 1300 mm 1710 mm 1730 mm 195 kg
RCA 1200 1.200 litrů/ 1 cyklus 1350 mm 1715 mm 1780 mm 210 kg
RCA 1500 1.500 litrů/ 1 cyklus 1440 mm 1865 mm 1890 mm 225 kg
RCA 2000 2.000 litrů/ 1 cyklus 1550 mm 2015 mm 1970 mm 260 kg
 
(*) - Výkon zařízení je odvislý od stupně znečištění odpadní nebo procesní vody.
(**) - Hmotnost zařízení je uvedena bez média.
 

Rozměry jsou uvedeny pouze pro reakční nádrž.
Celkové rozměry jsou odvislé od typu odvodňovacího zařízení.


Sedimentační zařízení RCA 1500

Kompaktní zařízení určené k čištění odpadních vod s obsahem vodou ředitelných barev, emulzí a lepidel.

Soubory ke stažení


 

Soubory ke stažení


Technické listy