Ruční lis EWAPRES a Pneumatický lis EWAPRES

Ruční lis EWAPRES je zařízení, určené k dodatečnému odvodnění kalů. Je vhodný pro zkoagulované kaly z lakoven po gravitačním odvodnění a pro kaly s obdobnou strukturou. Pohon lisu je ruční.
Je určen pro kalové odvodňovací kontejnery EWAC, typ EB 1000 a pro kontejnery firmy Eisenmann.
Filtrát z lisovaného kontejneru odtéká gravitačně, nebo může být odčerpáván malým membránovým čerpadlem se vzduchovým pohonem.
Pomocí tohoto lisu se značně zvýší procento sušiny v odvodňovaném kalu. Výrazně se tím sníží náklady za likvidaci kalu. 

Lis na kal je vyráběn i v provedení pro kontejnery 1.000 litrů (kontejnery od firmy EISENMANN). 

Technické údaje zařízení EWAPRES - RUČNÍ 

Typ zařízení  Výkon zařízení (*) Šířka  Výška Hloubka Materiál Hmotnost (**)
EWAPRES 1000 800 litrů/ 1 cyklus 1330 mm 2455 mm 1400 mm lakovaná ocel a AISI 304 285 kg

 

(*) - Výkon zařízení je odvislý od stupně znečištění odpadní nebo procesní vody.

(**) - Hmotnost zařízení je uvedena bez média.

Pneumatický lis EWAPRES je zařízení, určené k dodatečnému odvodnění kalů. Je vhodný pro zkoagulované kaly z lakoven po gravitačním odvodnění a pro kaly s obdobnou strukturou. Lis je poháněn pneumatickým válcem a pracuje v poloautomatickém režimu.
Je určen pro kalové odvodňovací kontejnery EWAC, typ EB 1000 a pro kontejnery firmy Eisenmann.
Filtrát z lisovaného kontejneru odtéká gravitačně, nebo může být odčerpáván malým membránovým čerpadlem se vzduchovým pohonem.
Pomocí tohoto lisu se výrazně zvýší procento sušiny v odvodňovaném kalu. Výrazně se tím sníží náklady za likvidaci kalu.

Lis na kal je vyráběn i v provedení pro kontejnery 1.000 litrů (kontejnery od firmy EISENMANN).

Technické údaje zařízení EWAPRES - AUTOMATICKÝ  

Typ zařízení  Výkon zařízení (*) Výška Hloubka Materiál  Hmotnost (**)
EWAPRES 1000 800 litrů/ 1 cyklus 2455 mm 1400 mm lakovaná ocel a AISI 304 285 kg 

 

(*) - Výkon zařízení je odvislý od stupně znečištění odpadní nebo procesní vody.

(**) - Hmotnost zařízení je uvedena bez média.

 


Soubory ke stažení


 

Soubory ke stažení


Technické listy