Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod vyráběné a dodávané společností EWAC spol. s r.o. jsou určeny především k likvidaci menších a středních množství odpadních vod s obsahem vodou ředitelných barev, lepidel, emulzí, mořidel, ropných látek, tenzidů, nerozpuštěných látek, těžkých kovů apod. 

Technologie jsou vyráběné dle individuálních potřeb zákazníka. 

Společnost EWAC vyrábí malé kompaktní technologie k čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění (do 5 m3/hod), ale i velké technologické celky čistíren odpadních vod (do 20 m3/hod). 

Čistírny odpadních vod využívají buď klasického způsoby čištění odpadních vod (FeCl3, H2SO4, Ca(OH)2, polymerní flokulant) nebo jsou k chemickému způsobu čištění odpadních vod navrženy práškové více komponentní reakční produkty firmy EFA Chemie

Společnost EWAC spol. s r.o. vždy navrhuje pro zákazníka ekonomicky a provozně výhodnější způsob chemického způsobu čištění.

Ve vlastní laboratoři společnosti EWAC spol. s r.o. se provádí komplexní analýzy na vzorcích odpadních vod dodaných konkrétními zákazníky. 

Navržené technologie vždy splňují veškeré legislativní požadavky. 

Navržené technologie jsou určeny

  • Čištění oplachových vod a odmašťovacích lázní z provozů lakoven
  • Čištění odpadních vod s obsahem chladících a řezných emulzí
  • Čištění odpadních vod ze sklářského průmyslu (broušení a řezání skla)
  • Čištění oplachových vod z mytí dopravní techniky (osobní a nákladní automobily)
  • Čištění odpadních vod z tiskáren a papírenského průmyslu
  • Čištění odpadních vod s obsahem lepidel, emulzí, mořidel, pigmentů a barev

Soubory ke stažení


 

Soubory ke stažení


Technické listy