Představení společnosti

Společnost EWAC spol. s r.o. byla založena v r. 1998 v Českých Budějovicích. Od svého založení se společnost zaměřila na poskytování služeb v oblasti koagulace barev a v oblasti filtrace vzduchu v průmyslových lakovnách.

Později se činnost společnosti rozšířila o výrobu technologických zařízení určených k čištění procesních a oběhových vod v průmyslových lakovnách. V posledních letech se společnost EWAC spol. s r.o. zaměřila i na výrobu technologických zařízení určených k čištění průmyslových odpadních vod.

Pro oblast koagulace barev a čištění odpadních vod společnost EWAC spol. s r.o. navrhuje a dodává kompletní sortiment chemických produktů. Návrhy chemismu jsou prováděny ve vlastní laboratoři. Navržená řešení jsou v souladu s nejnovějšími poznatky a splňují veškeré legislativní požadavky.

Společnost EWAC spol. s r.o. zavedla a používá systém managementu jakosti dle ČSN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN ISO 14001:2016.

 

Dodavatelský program 

Průmyslová chemie

 • chemické produkty k úpravě průmyslových odpadních vod
 • chemické produkty k úpravě chladících a kotelních vod 
 • chemické produkty ke koagulaci barev a laků
 • univerzální čističe a mazací produkty
 • polymerní flokulanty
 • biocidy
 • další produkty

Vzduchové filtry

 • pro lakovny
 • pro průmyslové a administrativní budovy
 • pro nemocnice 
 • filtrační patrony
 • aktivní uhlí

Vybavení lakoven

 • snímací laky a ochranné nátěry
 • krycí fólie a papíry 
 • lepivé rohože 
 • průmyslové útěrky
 • pracovní oděvy a rukavice
 • ochranné masky a respirátory
 • návleky na roboty
 • další produkty 

Technologická zařízení

 • čistírny odpadních vod
 • flotační zařízení
 • sedimentační zařízení
 • dávkovací čerpadla
 • další produkty a služby

Výrobní program

 • Flotační zařízení EWAFLOT
 • Sedimentační zařízení EWACLEAN
 • Pásové filtry EWAFIL
 • Kompaktní zařízení EWAMAT
 • Odvodňovací kontejnery EB
 • Dávkovací čerpadla
 • Dávkovače sypkých produktů DSM
 • Kompletní technologické celky ČOV

 

Cílem společnosti je nabídnout široký sortiment kvalitních technologií, produktů a materiálů, osobní poradenství a odborné konzultace v oblasti čištění odpadních vod z provozů lakoven a filtrace vzduchu. Společnost stále investuje do vývoje nových technologií, strojů a zařízení. 

Firemní filozofie společnosti je založena především na flexibilitě, rychlosti a kvalitě dodávek. 

Nejdůležitějším cílem naší společnosti je spokojenost zákazníka. 

 

Miroslav Dvořák

Jednatel společnosti