Odbytové oddělní v závěru roku 2020

Přinášíme Vám detailnější informace o provozu našeho odbytového oddělení v závěru roku 2020. Prosíme Vás, abyste všechny skutečnosti brali na vědomí.