Odbytové oddělení v závěru roku 2019

Přinášíme Vám detailnější informace o provozu našeho odbytového oddělení v závěru roku 2019. Prosíme Vás, abyste všechny skutečnosti brali na vědomí.