Měření prašnosti

Měření prašnosti v lakovnách

Nově Vám nabízíme měření koncentrace částic v lakovnách se suchou a mokrou filtrací, kterou provádíme pomocí přístroje GrayWolf GW 3016 Channel Partical Counter.

Přístroj zobrazuje údaje o kumulativním i diferenciálním počtu částic.
Z každého měření je vystaven protokol o měření se zaznamenanými hodnotami.