EWAC v terénu: čištění vodojemu Ostrava - Radvanice

V listopadu 2017 společnost EWAC spol. s r.o. a Carela GmbH provedly ukázkové čištění vodojemu Ostrava - Radvanice za použití přípravku CARELA® BIO greenPOWER.

Tento vodojem z roku 1935 byl vybrán záměrně, neboť se při běžném čištění betonových stěn nedařilo vodou pod vysokým tlakem odstranit dlouhodobé usazeniny železa a především manganu. Jako vysoce účinný se ukázal přípravek CARELA® BIO greenPOWER.