EWAC v terénu: čištění úpravny vody Tlumačov, část II

Obklady na dvou otevřených filtrech Úpravny vody Tlumačov byly vyčištěny od inkrustů manganu, železa ale i od uhličitanu vápenatého pomocí prostředku CARELA® BIO greenPOWER.

Po vyčištění obkladů bylo možné obklady znovu vyspárovat, protože předchozí spárovací hmota nebyla odolná vůči chemickému čištění.

Pro čištění povrchu nerezového potrubí byl použit přípravek CARELA® NOVOPUR.