Naše vize

Vize společnosti

Společnost EWAC spol. s r.o. patří od roku 1998 mezi významné dodavatele chemických produktů, vzduchových filtrů a technologických zařízení určených především pro průmyslové lakovny.

Ke každému projektu nebo výzvě přistupujeme individuálně s tím, že se snažíme předložit potencionálnímu či stávajícímu zákazníkovi to nejlepší technické řešení.

Společnost EWAC spol. s r.o. v posledních letech investuje do vývoje nových technologií určených k čištění průmyslových odpadních vod. V této oblasti intenzivně pracujeme na ucelené výkonové řadě kompaktních technologií.

Chceme rozšiřovat zaměření společnosti na zahraniční trhy. Považujeme tento trend za velmi důležitý i s ohledem na stabilitu společnosti. 

 

Hlavní body vize společnosti: 

1. Jednat uvnitř společnosti i navenek v duchu fair play, budovat prostředí důvěry a aktivní spolupráce mezi zaměstnanci i ve vztahu s obchodními partnery.

2. Připravit zaměstnancům a spolupracovníkům takové podmínky a prostředí spolupráce, které je bude motivovat a umožní osobní a profesní růst. Zaměstnávat iniciativní, tvůrčí a kooperativní  pracovníky, kteří se ztotožňují s vizí a cíli společnosti.

3. Využívat dlouholeté zkušenosti a nejnovější vývojové trendy za ekonomicky i ekologicky příznivých podmínek.

4. Vytvářet profesionální technická řešení pro stávající a potencionální zákazníky.

5. V rámci vlastního školicího střediska provádět odborná školení a vzdělávací kurzy pro naše stálé odběratele.

6. Pracovat na zkvalitnění dodávek a služeb našim stávajícím a potencionálním zákazníkům.

7. Posílit pozici společnosti na českém a slovenském trhu v oblasti průmyslové chemie a filtrace vzduchu.