EFA Chemie GmbH

Společnost EFA Chemie se více než 40 let zabývá vývojem, výrobou chemických látek určených k úpravě a čištění vody v průmyslových oběhových, procesních a odpadních systémech. 

Výroba chemických produktů na úpravu a čištění vody v průmyslových podnicích je rozdělena do třech oblastí, produkty určené ke koagulaci barev v průmyslových lakovnách, produkty určené k čištění průmyslových odpadních vod a produkty k úpravě procesních vod v kotelnách a chladicích systémech.

EFA Chemie přistupuje ke každému projektu a zákazníkovi individuálně.
Společnost EWAC® spolupracuje s firmou EFA Chemie především v oblasti čištění průmyslových odpadních vod s použitím práškových reakčních produktů. Chemické produkty EFAPUR jsou více komponentní práškové produkty, které jsou složeny z koagulantů, flokulantů a dalších přísad. Reakční produkty se používají v suchém stavu a reagují pouze při kontaktu s odpadní vodou.
EWAC spol. s r.o. provádí zakázkové čištění vodojemů technologiemi a produkty CARELA®. 

Výhody produktů EFAPUR : 

  • Jednoduché řešení (odpadá manipulace s nebezpečnými látkami)
  • Snadné použití, skladování a přeprava
  • Řešení čistění odpadních vod s použitím pouze jednoho produktu EFAPUR
  • Nižší produkce kalu (ve srovnání s produkty Fe2(SO4)3, Al2(SO4)3 apod.)
  • Nižší provozní náklady
  • Nižší investiční náklady za technologická zařízení 
Produkt  Účel použití
EFAPUR 1000 - 1099 tekuté koagulanty určené ke koagulaci a flokulaci vodou ředitelných
a rozpouštědlových barev a laků
EFAPUR 1100 - 1199 práškový reakční produkt neobsahující sírany určený k čištění oplachových vod
EFAMULS 1200 - 1299 tekutý produkt určený k čištění odpadních vod s obsahem vodouředitelných barev a různých emulzí
EFAPUR 1300 - 1399 tekutý flokulační produkt – koncentrát
EFAPUR 1400 - 1499 práškový reakční a flokulační produkt neobsahující sírany určený k čištění procesních a oplachových vod
EFAPUR 1500 - 1599 práškový reakční produkt určený k čištění oplachových vod, odpadních vod s obsahem olejů a emulzí
EFAPUR 1600 - 1699 práškový reakční produkt určený k čištění odpadních vod s obsahem těžkých kovů, odpadních vod s obsahem olejů a emulzí
EFAPUR 1700 - 1799 flokulační produkt – granulát, určený k podpoře flotačního procesu

 

Společnost EWAC® spolupracuje nabízí kompletní chemicko-technologický návrh čištění odpadních včetně návrhu technologického zařízení. Analýzy odpadních vod se provádějí v analytické laboratoři společnosti EWAC®.


Soubory ke stažení


 

Soubory ke stažení


Název Velikost Odkaz
EFACOREX_2002 242.12 KB stáhnout
EFACOREX_2020 271.79 KB stáhnout
EFACOREX_2020_A 835.61 KB stáhnout
EFAMULS_1224 245.77 KB stáhnout
EFAMULS_1294 402.57 KB stáhnout
EFAPROTECT_2308 372.72 KB stáhnout
EFAPUR_1100_X_BC2Z_2 250.36 KB stáhnout
EFAPUR_1100_XX_BC2Z_2_8037 243.39 KB stáhnout
EFAPUR_1100_XX_BC2Z 251.54 KB stáhnout
EFAPUR_1400_AB_CCZ_2 252.09 KB stáhnout
EFAPUR_1400_A_C8Z_150 423.91 KB stáhnout
EFAPUR_1400_A_CC_85 243.21 KB stáhnout
EFAPUR_1400_A_CC 269.87 KB stáhnout
EFAPUR_1400_B_CC 446.33 KB stáhnout
EFAPUR_1400_B_CCZ_60 287.48 KB stáhnout
EFAPUR_1470_R_5125_118 507.31 KB stáhnout
EFAPUR_1529 319.54 KB stáhnout
EFAPUR_1611 257.13 KB stáhnout
EWAPUR_1677_BC2Z_2 248.49 KB stáhnout
EFAPUR_1677_BC2Z_4FP 565.75 KB stáhnout
EFAPUR_1677_BC2Z 249.54 KB stáhnout
EFAPUR_1677_GC 251.02 KB stáhnout
EFAPUR_1678_BC2Z_2 105.51 KB stáhnout
EFAPUR_1678_BC2Z 250.89 KB stáhnout
EFASTABIL_2105 402.87 KB stáhnout
ODPENOVAC_1802 415.42 KB stáhnout
ODPENOVAC_1825 489.48 KB stáhnout
ODPENOVAC_KW_800 563.90 KB stáhnout
ODPENOVAC_KW_861_S 810.72 KB stáhnout
ODPENOVAC_KW_861_SI 806.17 KB stáhnout
EFAPUR_1100_X_BC2Z 484.48 KB stáhnout
EFAPUR_1470_R_82015 478.00 KB stáhnout
EFAPUR_1527_C_75 507.12 KB stáhnout
EFAPUR_1527_GZ_84 369.81 KB stáhnout
EFAPUR_1611 440.93 KB stáhnout

Technické listy