EWAC Analytická laboratoř

Firma EWAC disponuje vlastním specializovaným pracovištěm, kde se provádí návrhy koagulace barev a laků,

kompletní analýzy průmyslových odpadních vod, chemicko-technologické návrhy čištění průmyslových
odpadních vod, návrhy úprav procesních a oběhových vod v chladicích systémech. EWAC rovněž navrhuje
procesy čištění a dezinfekce technologických částí zařízení na pitnou vodu např. vodojemy, vrty a studny.
Ve všech zmíněných oblastech úpravy vod poskytujeme poradenskou a konzultační činnost. 
 

Návrh koagulace barev v lakovnách

• Kompletní návrh procesu koagulace barev v lakovně
• Stanovení provozních dávek navržených chemických produktů
• Kalkulace provozních nákladů celého procesu koagulace a separace barev a laků
• Návrh systému dávkování navržených chemických produktů
• Návrh technologického zaří zení na separaci barev a laků
• Vypracování protokolu o provedené laboratorní zkoušce
 

Návrh čištění průmyslových odpadních vod - analýzy odpadních vod

• Kompletní chemicko-technologický návrh procesu čištění odpadních vod
• Stanovení provozních dávek navržených chemických produktů pro daný typ odpadní vody
• Kalkulace provozních nákladů celého procesu čištění odpadních vod
• Zkrácený rozbor odpadní vody (NL, CHSK, BSK5 )
• Rozbor odpadních vod dle podmínek platného vodohospodář ského rozhodnutí
• Vypracování protokolu o provedené laboratorní zkoušce 
 

Návrh úpravy chladicích vod

• Kompletní analýza vstupních vzorků chladicích vod
• Návrh chemických produktů pro daný chladicí systém
• Technický návrh dávkování chemických produktů
• Vypracování protokolu o provedené laboratorní zkoušce
 

Návrh úpravy kotelních vod

• Kompletní analýza vstupních vzorků kotelních vod
• Návrh chemických produktů pro daný systém
• Technický návrh dávkování chemických produktů
• Vypracování protokolu o provedené laboratorní zkoušce
 

Návrh čištění a dezinfekce vodojemů

• Vstupní analýza kompletního systému
• Návrh chemických produktů pro daný systém

Soubory ke stažení


 

Soubory ke stažení


Technické listy