Chemické produkty

EWAC zajišťuje dodávky chemických produktů pro nejrůznější průmyslová odvětví.
Od roku 1998 se firma specializuje na koagulaci barev a laků v průmyslových lakovnách.
Od roku 2006 rozšíř ila firma své obchodní aktivity i na oblast čištění průmyslových odpadních vod a na oblast
úpravy procesních a oběhových vod v nejrůznějších průmyslových odvětvích.
V této oblasti firma spolupracuje s předními evropskými výrobci chemických produktů, kteří dlouhodobě
pracují na vývoji a neustálém zlepšování kvality dodávaných produktů.
 

Koagulace barev a laků

Díky dlouholetým zkušenostem v této oblasti patří firma EWAC mezi přední dodavatele v České a Slovenské
republice. Od roku 1998 se společnost specializuje na koagulaci barev a laků předevší m v automobilovém,
plastikář ském, strojírenském a nábytkář ském průmyslu.
EWAC pracuje společně s předními výrobci chemických produktů na vývoji nových produktů. EWAC rovněž úzce
spolupracuje s výrobci barev a laků určených především pro automobilový průmysl. Politika inovace a vysoká
kvalita produktů ve spojení s individuálně zaměř eným servisem na jednotlivé zákazníky mají i nadále vliv na stále
rostoucí okruh klientů.
Ve výrobě se dodržují pří sná pravidla Politiky QHSE (kvalita, zdraví, bezpečnost a životní prostředí). Procesy
probíhají vždy dle standardů ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.
 

Čištění průmyslových odpadních vod

Od roku 2006 se aktivity firmy EWAC rozšíř ily i do oblasti úpravy a čištění průmyslových odpadních vod. K čištění
průmyslových odpadních vod dodáváme předevší m práš kové reakční produkty od německé firmy EFA Chemie.
EWAC nabízí komplexní řešení čištění průmyslových odpadních vod s obsahem emulzí, disperzí, lepidel, mořidel,
tuků apod. V této oblasti nabízíme technické řešení od návrhu chemického procesu sráž ení až po kompletní
návrh technologického zařízení.
 

Úprava vod v chladicích a kotelních systémech

V oblasti dodávek chemických produktů pro úpravu vod v chladicích systémech se jedná předevší m o inhibitory
koroze, stabilizátory tvrdosti, širokopásmové biocidy apod.
Pro úpravu procesních a oběhových vod v kotelních systémech zajišťujeme dodávky produktů, jako jsou kyslíková
pojiva, stabilizátory tvrdosti, inhibitory koroze, inhibitory usazenin, apod.
Při řešení konkrétních zadání využí váme vlastní laboratoře. Na základě laboratorních analýz je vždy vypracován
protokol s návrhem technického řešení. V oblasti průmyslové chemie se snaží me předložit zákazníkovi komplexní
řešení od chemicko-technologického návrhu až po kompletní realizaci celého projektu.
 

Čištění a dezinfekce vodojemů

Od roku 2017 spolupracuje firma EWAC se společností CARELA®, která více než 40 let vyrábí a dodává speciální
čisticí a dezinfekční prostředky pro zařízení na pitnou vodu, vodojemy, dezinfekci potrubí a čištění vrtů, studní
a filtrů.

Soubory ke stažení


 

Soubory ke stažení


Technické listy